Pages Navigation Menu

Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka 1994 – 2 014

Galerie hlavního města Prahy představuje dvacet laureátů Ceny Vladimíra Boudníka, to nejlepší co v české moderní grafice vzniklo.

* Colloredo – Mansfeldský palác, 3. patro
* Karlova 189/2
* Praha 1
* 4.3.-24.5.2015
* út–ne 10–18h

Retrospektivní výstava laureátů Ceny Vladimíra Boudníka v Colloredo – Mansfeldském paláci, pořádaná u příležitosti jejího dvacetiletého jubilea, se hlásí k tvůrčímu odkazu umělce, jenž z grafiky učinil experimentální laboratoř a povýšil ji na jazyk avantgardy. Díky jemu se grafika na počátku 60. let osamostatnila, vyvolala širokou vlnu zájmu v řadách negrafiků – malířů, sochařů, kteří „nezatíženi“ oborem přicházeli s novými koncepcemi a experimenty. Boudníkův tvůrčí odkaz zůstává trvalou výzvou pro všechny, jimž umění není jen úkolem, seberealizací, ale existenciální nutností a prostředkem permanentní tvůrčí revolty.

Cena, která je určena českému žijícímu umělci za významný inovační přínos v oblasti umělecké grafiky, vznikla v roce 1994 a je každoročně udělována od roku 1995. Je nedělitelná a lze ji získat jednou za život. Zakladatelem ceny byla Středoevropská galerie a nakladatelství. V roce 1999 její organizaci převzalo občanské sdružení Inter – Kontakt – Grafik, jež je i jejím vyhlašovatelem. Cenu dotuje Hlavní město Praha. Vyhodnocuje ji odborná komise s dvouletým funkčním obdobím, složená z kurátorů grafických sbírek a předních grafických osobností. Cenu laureátovi předává primátor HMP na zahájení výsledků celostátní soutěže Grafika roku.

Díla dvaceti laureátů, na této výstavě symbolicky zastoupených, představují to nejlepší, co v české moderní grafice vzniklo. Mnozí z nich patří k nejrespektovanějším jménům českého moderního umění. Připomeňme na tomto místě Ladislava Čepeláka, Zdeňka Sýkoru, Oldřicha Kulhánka a Jana Kubíčka, jejichž dílo i život se mezitím definitivně uzavřelo. Soubor více než šedesáti grafických listů, koncipovaný jako putovní výstava, v časové zkratce nabízí pohled do světa grafického mistrovství, originálních tvůrčích přístupů a mimořádné tvůrčí imaginace. Pro všechny se grafické médium – ať již v poloze tradičních klasických nebo digitálních technik – stalo nezastupitelným, svrchovaným uměleckým prostředkem, někdy v časově omezené tvůrčí kapitole (Zdeněk Sýkora, Jan Kubíček, Dalibor Chatrný), převážně však v celoživotním tvůrčím horizontu (Ladislav Čepelák, Alena Kučerová, Eduard Ovčáček). Všem je vlastní potřeba překonávat dosažené jistoty a s vědomím rizik otevírat nové, dosud neověřené prostory.

Při převzetí 2. Ceny Vladimíra Boudníka roku 1996 jmenoval Dalibor Chatrný tři devízy, tvořící podstatu každého umění: „neortodoxnost, konsekventní uvažování a ochota kdykoliv překročit hranice zažitého“. Výstava laureátů Ceny Vladimíra Boudníka je nejen ukázkou mimořádných uměleckých výkonů, je i dokladem vysoké tvůrčí úrovně současné české grafiky, je příležitostí zamyslet se nad významem a rolí tohoto uměleckého žánru v současném vývoji umění.

Cena Vladimíra Boudníka za svou existenci vděčí Hlavnímu městu Praze, které ji před dvaceti lety vzalo pod svou záštitu a jako hlavní spolupořadatel jí po celou dobu trvání poskytuje společenskou prestiž. Poděkování patří také Galerii hlavního města Prahy, která výstavu u příležitosti dvacetiletého jubilea umožnila uspořádat.

Kurátorka: Simeona Hošková

Laureáti ceny:
Ladislav Čepelák (1995), Dalibor Chatrný (1996), Alena Kučerová (1997), Eduard Ovčáček(1998), Jan Kubíček (1999), Jan Měřička (2000), Květa Pacovská (2001), Michal Cihlář (2002),
Marie Blabolilová (2003), Jiří Anderle (2004), Jaroslava Severová (2005), Lubomír Přibyl(2006), Vojtěch Kovářík (2007), Zdeněk Sýkora (2008), Mikoláš Axmann (2009), František
Hodonský (2010), Jiří Lindovský (2011), Oldřich Kulhánek (2012), Zbyněk Janáček (2013), Jindřich Růžička (2014).

Credit – ghmp.cz

GALLERY
*01 Alena Kučerová
Moje louka, 1993, perforace, reliéf

*02 Dalibor Chatrný
Kresba oběma rukama II, 1995, litografie

*03 Eduard Ovčáček
TROJKY 68, 2008, digitální tisk

*04 Květa Pacovská
Intersection, 2001, serigrafie

*05 Jindřich Růžička
Schody č. 252, 2008, barevný linoryt

*06 Oldřich Kulhánek
Nástěnka, 1967, lept

*07 Zbyněk Janáček
New canvas Nr. 13 a, b, c, d, 2015, digitální tisk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *